Zbigniew Sawiński

Zbigniew Sawiński

Kierownik projektu ze strony Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Zainteresowania naukowe:

 • stratyfikacja społeczna
 • nierówności edukacyjne
 • metodologia badań kwestionariuszowych
 • harmonizacja danych kwestionariuszowych

Zbigniew Sawiński jest profesorem w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. W zainteresowaniach naukowych łączy problematykę mechanizmów kształtowania się struktury społecznej z badaniami przemian systemów edukacji. Jest autorem i współautorem kilku książek i kilkudziesięciu artykułów, które ukazały się m.in. w Studiach Socjologicznych, Quality & Quantity, czy European Sociological Review. Część aktywności naukowej poświęca propagowaniu najwyższych standardów metodologicznych. Od połowy lat 80. związany z projektem POLPAN, a ponadto uczestniczy w zespołach realizujących Europejski Sondaż Społeczny oraz Program PISA. Wspólnie z P. Sztabińskim i F. Sztabińskim opracował podręcznik badań sondażowych Fieldwork jest sztuką (2005), zaś na portalu YouTube dostępny jest jego cykl wykładów na temat podstaw metodologii badań.

Wybrane publikacje:

 • Zbigniew Sawiński. 2018. Social Change, Educational Expansion, and Inequality in Access to Education. In: Irina Tomescu-Dubrow, Kazimierz M. Słomczyński, Henryk Domański, Joshua Kjerulf Dubrow, Zbigniew Sawiński, and Dariusz Przybysz, Dynamics of Class and Stratification in Poland. Budapest-New York: Central European University Press, pp. 111-134.
 • Zbigniew Sawiński. 2018. The Prestige of Education. In: Kazimierz M. Słomczyński, Tadeusz K. Krauze (eds.), Social Stratification in Poland. Eight Empirical Studies. London and New York: Routledge, pp. 144-159.
 • Zbigniew Sawiński. 2017. Education reform and inequality: fifteen years of new lower secondary schools in Poland. Edukacja, 2(141), 146–163, doi: 10.24131/3724.170209
 • Zbigniew Sawiński. 2016. Occupational Careers and Job Interruptions: On Methodological Issues of Constructing Long Trajectories. International Journal of Sociology, 46, 244-263, doi: 10.1080/00207659.2016.1246290
 • Kazimierz M. Słomczyński, Irina Tomescu-Dubrow, Zbigniew Sawiński. 2013. Modeling Occupational Careers for a Turbulent Economy. From Simple to Complex Approaches. International Journal of Sociology, 42, 4, 56-70. DOI: 10.2753/IJS0020-7659420403
 • Zbigniew Sawiński (2013) The International Standard Classification of Education ISCED: the standard from Sevrès or Satan’s trick? Edukacja, 2013/1, 115-134.
 • Henryk Domański and Zbigniew Sawiński. 2012. Validity of the EGP Class Schema in Poland. In: Jürgen H. P. Hoffmeyer-Zlotnik, Uwe, Warner (Eds.), Demographic Standards for Surveys and Polls in Germany and Poland: National and European Dimension. Köln: GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften, pp. 149-168. URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-371202.
 • Henryk Domański, Zbigniew Sawiński, and Kazimierz M. Słomczyński. 2009. Sociological Tools Measuring Occupations. New Classification and Scales. Warsaw, PL: IFiS Publishers.