Viktoriia Sovpenchuk

Victoriia Sovpenchuk

Zainteresowania badawcze:

  • partie polityczne
  • metodologia badań kwestionariuszowych
  • metody ilościowe

Viktoriia Sovpenchuk jest doktorantką w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UW. W swoich badaniach stosuje metody ilościowe i skupia się na międzynarodowej porównawczej analizie systemów partyjnych i ordynacji wyborczych. Interesuje się również metodologią badań kwestionariuszowych.

Linki: