Stefan Bieńkowski

Stefan Bieńkowski

Zainteresowania badawcze:

  • ideologie pracy
  • niestandardowe zatrudnienie
  • przyszłość pracy
  • filozofia polityczna

Stefan Bieńkowski jest stypendystą doktorantem w projekcie CNB w IFiS PAN oraz przygotowuje doktorat w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UW. Zajmuje się badaniem przemian pracy i sposobów legitymizacji nierówności w zatrudnieniu kontraktowym. Ukończył również studia na warszawskiej ASP, interesuje się również socjologią literatury.