Remigiusz Żulicki

Zainteresowania badawcze:

  • Nowe zawody / profesje
  • Technologie napędzane danymi (data-driven)
  • Metodologia nauk społecznych
  • Kariery zawodowe absolwentów

Remigiusz Żulicki w 2021 r. obronił doktorat “Data science w Polsce. Etnografia społecznego świata” w Instytucie Socjologii na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2016 r. odpowiada za badanie panelowe – monitorowanie karier zawodowych absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego w Biurze Karier. Entuzjasta otwartego oprogramowania i otwartej nauki.

Wybrane publikacje: