Olga Li

Zainteresowania badawcze:

  • Metody ilościowe
  • Harmonizacja danych
  • Wizualizacja danych
  • Udział polityczny

Olga Li jest doktorantką w Szkole Nauk Społecznych i członkiem zespołu ds. Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Wcześniej pracowała w projektach grantowych Polskie Badanie Panelowe (POLPAN) oraz Survey Data Recycling (SDR). W ramach swojej pracy doktorskiej prowadzi badania ilościowe dotyczące partycypacji politycznej w reżimach autorytarnych.

Wybrane publikacje: