Olga Czeranowska

Olga Czeranowska

Zainteresowania badawcze:

  • Prestiż zawodów
  • Biografie zawodowe
  • Migracje
  • Uprzedzenia i dyskryminacja
  • Gender studies

Socjolożka, absolwentka Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich przy Wydziale Historycznym siedzibą w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. W 2018 obroniła pracę doktorską dotyczącą prestiżu zawodowego w perspektywie indywidualnej. Od 2012 działa w Sekcji Socjologii Pracy Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Wybrane publikacje:

  • Salamońska, J., & Czeranowska, O. 2019. Janus-faced mobilities: motivations for migration among European youth in times of crisis. Journal of Youth Studies, 1-17. DOI: 10.1080/13676261.2019.1569215.
  • Czeranowska O. 2019. Raport z badania ilościowego polskich migrantów wielokrotnych. CMR Working Papers 116(174).