Michał Kotnarowski

Michał Kotnarowski

Zainteresowania naukowe:

 • zachowania polityczne, a szczególnie zachowania wyborcze,
 • porównawcze nauki polityczne,
 • metodologia badań społecznych,
 • stratyfikacja społeczna,
 • kultura polityczna.

Michał Kotnarowski jest politologiem i socjologiem zatrudnionym w IFIS PAN i ISP PAN. Jego zainteresowania badawcze dotyczą zachowań wyborczych, międzynarodowych badań porównawczych, kultury politycznej oraz metodologii badań społecznych. Autor i współautor kilku książek i kilkunastu artykułów. Publikował między innymi w Party Politics, Acta Politica, Communist and Post-Communist Studies, a także w Studiach Socjologicznych i Studiach Politycznych. Jako prowadzący zajęcia z zaawansowanych technik statystycznych regularnie współpracuje z ECPR Methods School, Graduate School of Social Sciences przy IFIS PAN, Université catholique de Louvain oraz Uniwersytetem SWPS. Uczestnik wielu projektów badawczych, między innymi Polskiego Generalnego Studium Wyborczego, Polskiego Badania Panelowego POLPAN, COST Action: True European Voter. Był stypendystą Narodowego Centrum Nauki oraz Accademia Nazionale dei Lincei. Jest członkiem redakcji czasopisma Kultura i Społeczeństwo.

Wybrane publikacje:

 • Radoslaw Markowski, Mikołaj Cześnik, Michał Kotnarowski. 2015.“Demokracja – gospodarka – polityka: perspektywa polskiego wyborcy”. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Radoslaw Markowski, Michał Kotnarowski, Michał Wenzel, Marta Żerkowska-Balas. 2015“Democratic Audit of Poland 2014”. Warsaw Studies in Politics and Society. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang.
 • Jacek Wasilewski, Michał Kotnarowski, Witold Betkiewicz, 2019. “Normative-Theoretical Chaos, or a Way of Thinking of Regional Political Elites about Democracy”, Studia Regionalne i Lokalne (2): 19-44.
 • Witold Betkiewicz, Michał Kotnarowski, Jacek Wasilewski, 2018. “Trzy Generacje Polityczne Regionalnej Elity Samorządowej”, Studia Socjologiczne (1): 7–34.
 • Agnieszka Jasiewicz-Betkiewicz, Mikołaj Cześnik, Michał Kotnarowski, Michał Wenzel, Marta Żerkowska-Balas, 2017. “Co Tam Panie w Polityce? Struktura Potocznej Wiedzy Politycznej Polaków.” Kultura i Społeczeństwo (4): 27–47.
 • Michał Kotnarowski, 2016. “The Transitional Economic Voting Model Revisited: The Case of Poland 1993–1998”, International Journal of Sociology 46: 320-335.
 • Michał Kotnarowski, Radoslaw Markowski, 2014. “Political preferences in times of crisis: Economic voting in the 2011 Polish elections”, Acta Politica 49 (4): 431–61.
 • Oliver Strijbis, Michał Kotnarowski, 2013. “Measuring the Electoral Mobilization of Ethnic Parties: Towards comparable indicators”, Party Politics 21 (3): 456–69.
 • Mikolaj Czesnik, Marta Zerkowska-Balas, Michał Kotnarowski 2013. “Voting as a habit in new democracies – Evidence from Poland”, Communist and Post-Communist Studies, 46 (1): 95–107.
 • Mikołaj Pawlak, Michał Kotnarowski 2016. “Siła słabych powiązań na rynku pracy w Polsce”, Studia Socjologiczne, 2/2016: 7-21.
 • Radoslaw Markowski, Michał Kotnarowski 2016. “Normatywne i ewaluatywne aspekty stosunku polaków do demokracji w latach 2012–2015”, Studia Socjologiczne, 4/2016: 52-84.
 • Mikolaj Czesnik, Michał Kotnarowski, Igor Lyubashenko, 2016. “Kto kształtuje polską politykę – o aktywności i nieaktywności wyborczej Polaków”, Studia Socjologiczne, 4/2016: 6-33.