Katarzyna Kopycka

Katarzyna Kopycka

Zainteresowania naukowe:

  • nierówności społeczne i edukacyjne
  • badania przebiegu życia
  • ruchliwość społeczna
  • kariery zawodowe

Katarzyna Kopycka jest pracownikiem naukowym Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Studiowała socjologię na Uniwersytecie Łódzkim. Doktorat dotyczący problematyki zatrudnienia w sektorze publicznym obroniła na Uniwersytecie Halle-Wittenberg. Jej zainteresowania badawcze obejmują nierówności w przebiegu życia, nierówności edukacyjne, ruchliwość społeczną i przebieg karier zawodowych.

Wybrane publikacje:

  • Kopycka, Katarzyna. 2021. “Higher Education Expansion, System Transformation, and Social Inequality. Social Origin Effects on Tertiary Education Attainment in Poland for Birth Cohorts 1960 to 1988.” Higher Education 81(3):643–64. doi: 10.1007/s10734-020-00562-x.
  • Kopycka, Katarzyna, Petelewicz, Marta. 2019. Zróżnicowanie subiektywnego dobrostanu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Przegląd Socjologiczny 68(2): 33-54
  • Kopycka, Katarzyna. 2017. The Effects of Social Origin and Formal Education on First Job in the Process of Transformation to Market Capitalism: A Cohort Analysis of Data from the Polish Panel Survey. Polish Sociological Review 200: 465-484
  • Kopycka, Katarzyna. 2014. Determinants of early retirement transitions of teachers in Poland. Does regional heterogeneity play a role? Studia Humanistyczne AGH [Contributions to Humanities] 13(4): 97-124.
  • Kopycka, Katarzyna, Sackmann, Reinhold. 2010. Ambivalente Generationsverhältnisse hinter der „génération précaire”. Am Beispiel eines deutsch-polnischen Vergleichs. In Busch, Michael, Jeskow, Jan, Stutz, Rüdiger (Hrsg.): Zwischen Prekarisierung und Protest. Die Lebenslagen und Selbstbilder von Jugendlichen in Ost und West. Bielefeld: Transcript. S. 131-154.