Irina Tomescu-Dubrow

Irina Tomescu-Dubrow

Zainteresowania badawcze:

  • metodologia nauk społecznych
  • harmonizacja danych kwestionariuszowych
  • zmiana społeczna
  • stratyfikacja społeczna
  • psychologia społeczna

Irina Tomescu-Dubrow jest profesorem socjologii w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Kieruje programem Cross-national Studies: Interdisciplinary Research and Training, prowadzonym wspólnie przez Ohio State University oraz PAN. Prowadzi badania metodologiczne, w tym poświęcone harmonizacji ex-post danych kwestionariuszowych, jak również analizy zmiany społecznej. Jest współkierownikiem (co-PI) dużego projektu harmonizacji danych (finansowanego przez Amerykańską National Science Foundation, grant nr 1738502, asc.ohio-state.edu/dataharmonization) oraz Polskiego Badania Panelowego POLPAN 2018 (polpan.org). Jest współredaktorem „Harmonization: Newsletter on Survey Data Harmonization in the Social Sciences” oraz członkiem AAPOR/WAPOR Task Force on Quality in Comparative Surveys.