Ilona Wysmułek

Ilona Wysmułek

Zainteresowania naukowe:

 • korupcja
 • merytokracja
 • nierówności społeczne
 • harmonizacja danych pochodzących z badań kwestionariuszowych
 • metodologia badań kwestionariuszowych i analiza danych
 • międzynarodowe analizy porównawcze

Ilona Wysmułek jest adiunktką w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Uczestniczy w licznych projektach badawczych, w tym w Polskim Badaniu Panelowym POLPAN (polpan.org) oraz projekcie Survey Data Recycling, SDR, zajmującym się harmonizacją danych kwestionariuszowych (http://dataharmonization.org). Jej prace badawcze dotyczą metodologii badań kwestionariuszowych, percepcji nierówności społecznych i korupcji, oraz zachowań korupcyjnych.

Wybrane publikacje:

 • Wysmułek, Ilona. 2019. Using Public Opinion Surveys to Evaluate Corruption in Europe: Trends in the Corruption Items of 21 International Survey Projects, 1989–2017. Quality & Quantity 53, nr 5: 2589–2610. https://doi.org/10.1007/s11135-019-00873-x.
 • Wysmulek, Ilona. 2018. Europe of Uneven Data: Country Representation in International Surveys on Corruption, 1989–2017. Ask: Research and Methods, 27(1), 87–104.
 • Oleksiyenko, Olena, Ilona Wysmulek and Anastas Vangeli. 2018. “Data and Documentation Quality Check: Cross-national Surveys Quality in the Light of Data Harmonization”. Chapter in the edited book
 • Advances in Comparative Survey Methods: Multicultural, Multinational and Multiregional Contexts. red. Johnson, Pennell, Stoop and Dorer, NJ: John Wiley & Sons.
 • Wysmulek, Ilona 2017. Corruption in Schools? Scale and Sources of Corruption Perception and Bribe-Giving Experience in Poland, Edukacja. Kwartalnik, nr. 4 (143): 41-55.
 • Slomczynski, Kazimierz M. and Ilona Wysmułek, eds. 2016. Social Inequality and the Life Course: Poland’s Transformative Years, 1988–2013. Warsaw, Poland: IFiS Publishers.
 • Slomczynski, Kazimierz M. and Irina Tomescu-Dubrow, with Danuta Życzyńska-Ciołek and Ilona  Wysmułek, eds. 2016. Dynamics of Social Structure: Poland’s Transformative Years, 1988–2013.  Warsaw,
 • Poland: IFiS Publishers.
 • Słomczyński, Kazimierz M., Irina Tomescu-Dubrow, J. Craig Jenkins, with Marta Kołczyńska,  Przemek Powałko, Ilona Wysmułek, Olena Oleksiyenko, Marcin W. Zieliński and Joshua K.  Dubrow. 2016.
 • Democratic Values and Protest Behavior: Harmonization of Data from International  Survey Projects. Warsaw: IFiS Publishers.
 • Baczko-Dombi, Anna and Ilona Wysmułek. 2015. Determinants of Success in Public Opinion in Poland: Factors, Directions and Dynamics of Change, Polish Sociological Review nr. 3(191): 277- 293.

Linki: