Danuta Życzyńska-Ciołek

Danuta Życzyńska Ciołek

Zainteresowania badawcze:

 • podejście biograficzne w socjologii
 • perspektywa biegu życia
 • socjologia ubóstwa
 • socjologia starzenia się
 • metodologia nauk społecznych
 • archiwizacja danych społecznych

Danuta Życzyńska-Ciołek jest specjalistką ds. badań i archiwizacji w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk (IFiS PAN). Od 2012 r. należy do zespołu Polskiego Badania Panelowego POLPAN. Pracuje również w Archiwum Danych Jakościowych IFiS PAN. W 2020 r. obroniła w IFiS PAN pracę doktorską pt. „Znaczące zdarzenia życiowe i punkty zwrotne w biografiach najstarszych respondentów Polskiego Badania Panelowego POLPAN”.

Wybrane publikacje:

 • Życzyńska-Ciołek, Danuta, Marta Kołczyńska. 2020. “Does Interviewers’ Age Affect Their Assessment of Respondents’ Understanding of Survey Questions? Evidence From the European Social Survey.” International Journal of Public Opinion Research, edaa015, https://doi.org/10.1093/ijpor/edaa015
 • Życzyńska-Ciołek, Danuta. 2019. “The Experience of Systemic Transformation in Contemporary Biographical Narratives of Older Poles.” Qualitative Sociology Review 15(4): 20–45. DOI: https://doi.org/10.18778/1733-8077.15.4.02.
 • Filipkowski, Piotr and Danuta Życzyńska-Ciołek. 2019. “From a Case to a Case Study—And Back, or on the Search for Everyman in Biographical Research.” Przegląd Socjologii Jakościowej 15(2):40–57. DOI: https://doi.org/10.18778/1733-8069.15.2.03.
 • Boruc, Weronika and Danuta Życzyńska-Ciołek. 2018. “Panel Survey Dilemma: How to Implement the Results of Pre-Testing in Consecutive Waves?” ASK: Research & Methods 27(1): 3–22. DOI: https://doi.org/10.18061/ask.v27i1.0001.
 • Oleksiyenko, Olena and Danuta Życzyńska-Ciołek. 2018. “Structural Determinants of Workforce Participation after Retirement in Poland.” Journal of Population Ageing 11(1): 83–103. DOI: https://doi.org/10.1007/s12062-017-9213-3.
 • Kiersztyn, Anna, Danuta Życzyńska-Ciołek, and Kazimierz M. Słomczyński, eds. 2017. Rozwarstwienie społeczne: zasoby, szanse i bariery. Polskie Badanie Panelowe POLPAN 1998–2013 [Social Stratification: Resources, Opportunities, and Barriers. Polish Panel Survey POLPAN 1988–2013]. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 • Słomczyński, Kazimierz M. and Irina Tomescu-Dubrow, with Danuta Życzyńska-Ciołek and Ilona Wysmułek, eds. 2016. Dynamics of Social Structure: Poland’s Transformative Years, 1988–2013. Warsaw, Poland: IFiS Publishers.

Linki: