Anna Kiersztyn

Kierownik projektu ze strony Uniwersytetu Warszawskiego (lidera konsorcjum)

Zainteresowania naukowe:

 • nierówności na rynku pracy
 • prekaryzacja zatrudnienia
 • społeczno-ekonomiczne konsekwencje niestandardowych form zatrudnienia
 • biografie zawodowe młodych

Anna Kiersztyn jest profesorem na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz członkiem zespołu Polskiego Badania Panelowego POLPAN w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Jest autorką publikacji poświęconych m.in. problematyce nierówności na rynku pracy, niestabilności zawodowej i prekariatu, a także pracy w zawodach poniżej kwalifikacji. Jej aktualna działalność badawcza dotyczy zagadnienia społecznych skutków przemian na rynku pracy, zwłaszcza związanych ze wzrostem popularności rozmaitych form tymczasowego zatrudnienia. Koncentruje się w szczególności na analizie dynamiki karier zawodowych młodych prekariuszy.

Wybrane publikacje:

 • Anna Kiersztyn. 2021. Who moves from fixed-term to open-ended contracts? Early careers on a segmented labour market. Acta Sociologica 64(2): 198-214.
 • Anna Kiersztyn. 2020. Niepewność zatrudnienia młodych dorosłych: analiza sekwencji karier zawodowych. Studia BAS, 2(62): 73-90.
 • Irina Tomescu-Dubrow, Irina, Joshua Kjerulf Dubrow, Anna Kiersztyn, Katarzyna Andrejuk, Marta Kołczyńska, Kazimierz M. Slomczynski. 2019. The Subjective Experience of Joblessness in Poland. Springer.
 • Kiersztyn, Anna. 2018. Labour market precarity and political alienation. Przegląd Socjologiczny / Sociological Review 67(3): 35-61.
 • Kiersztyn, Anna, Danuta Życzyńska-Ciołek, Kazimierz M. Slomczynski (red.). 2017. Rozwarstwienie społeczne: zasoby, szanse i bariery. Polskie badanie Panelowe POLPAN 1998–2013”, Warsaw: IFiS Publishers.
 • Kiersztyn, Anna. 2017. Non-standard employment and subjective insecurity. How can we capture job precarity using survey data? Pp. 91-122 in Precarious Work, Research in the Sociology of Work Series, edited by Arne Kalleberg and Steven Vallas, Emerald Publishing.
 • Kiersztyn, Anna. 2017. Voice and Insecurity. Political Participation Among Members of the Precariat. Chapter 8 in: Civil Society Revisited: Lessons from Poland, edited by Kerstin Jacobsson and Elżbieta Korolczuk, Berghahn books.
 • Kiersztyn, Anna. 2017. Pomiar niepewności czy niepewność pomiaru. O kłopotach z pojęciem prekariatu. Pp. 219-248 in: Problemy społeczne. Księga jubileuszowa dla Kazimierza W. Frieskego, edited by Paweł Poławski, Dariusz Zalewski, Warsaw: Oficyna Naukowa.
 • Kiersztyn, Anna. 2016. Fixed-Term Employment and Occupational Position in Poland: The Heterogeneity of Temporary Jobs, European Sociological Review 32(6): 881-894, DOI: 10.1093/esr/jcw044.
 • Kiersztyn, Anna. 2016. Which Clouds have Silver Linings: Fixed-term Employment, Psychological Distress, and Occupational Position in Poland, International Journal of Sociology 46(4): 264-287, DOI: 10.1080/00207659.2016.1246295.
 • Kiersztyn, Anna. 2015. Solidarity Lost? Low Pay Persistence During the Post-Communist Transition in Poland, Polish Sociological Review 4(192), 493-509.
 • Kiersztyn, Anna, 2013, „Stuck in a mismatch? The Persistence of Overeducation During Twenty Years of the Post-Communist Transition in Poland”, Economics of Education Review 32(1), 78-91, DOI: 10.1016/j.econedurev.2012.09.009

 Linki: