Zespół badawczy

Anna Kiersztyn

Anna Kiersztyn

Kierownik projektu ze strony Uniwersytetu Warszawskiego (lidera konsorcjum)

Zbigniew Sawiński

Zbigniew Sawiński

Kierownik projektu ze strony Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Katarzyna Kopycka

Katarzyna Kopycka

Ilona Wysmułek

Ilona Wysmułek

Michał Kotnarowski

Michał Kotnarowski

Olga Czeranowska

Olga Czeranowska

Marianna Zieleńska

Marianna Zieleńska

Danuta Życzyńska-Ciołek

Danuta Życzyńska-Ciołek

Viktoriia Sovpenchuk

Viktoriia Sovpenchuk

Stefan Bieńkowski

Stefan Bieńkowski

Irina Tomescu-Dubrow

Irina Tomescu-Dubrow

Remigiusz Żulicki

Remigiusz Żulicki

Olga Li

Olga Li