Rada Naukowa Projektu

Międzynarodowa Rada Naukowa projektu CNB-Young gromadzi przedstawicieli czterech badań panelowych uwzględnionych w projekcie, ekspertów w dziedzinie analizy danych panelowych i harmonizacji danych, reprezentujących różne kraje i dyscypliny naukowe.

  • Elizabeth Cooksey, Uniwersytet Ohio State. Kieruje badaniem NLSY79 Young Adult study.
  • Markus Grabka, Niemiecki Instytut Badań Ekonomicznych DIW Berlin. Kierownik Departamentu Transferu Wiedzy w zespole Niemieckiego Panelu Społeczno-Ekonomiczego SOEP.
  • Gundi Knies, Thünen-Institut for Rural Studies, Niemcy. Dawna członkini Zespołu Badawczego (Scientific Leadership team) Understanding Society. Uczestniczy w projekcie EuroCohort.
  • Edith Aguirre, Uniwersytet Essex, członkini Zespołu Badawczego Understanding Society.
  • Dean Lillard, Uniwersytet Ohio State. Kieruje projektem harmonizacji danych kwestionariuszowych Cross-National Equivalent File.
  • Kazimierz M. Słomczyński, Instytut Filozofii i Socjologii PAN oraz Uniwersytet Ohio State. Kieruje zespołem Polskiego Badania Panelowego POLPAN 1988-2018 oraz projektem Survey Data Recycling 2017-2021 finansowanego przez US National Science Foundation.