Zespół CNB-Young na konferencji European Survey Research Association w Mediolanie

21 lipca 2023 | Aktualności

Konferencje ESRA poświęcone metodologii badań surveyowych organizowane są co dwa lata i gromadzą liczne międzynarodowe grono naukowców: metodologów i statystyków, a także badaczy stosujących dane surveyowe w swoich analizach. Temat tegorocznej konferencji to „Badania ankietowe w czasach kryzysu: Wyzwania, możliwości i nowe kierunki”. Stanowi ona doskonałe forum do prezentacji rozwiązań wypracowanych w projekcie CNB-Young dla celów analiz porównawczych danych z krajowych badań panelowych.

W ramach konferencji Zbigniew Sawiński wygłosił dwa referaty poświęcone innowacjom metodologicznym w harmonizacji danych z surveyów panelowych: pierwszy, pt. “General framework for harmonizing data from panel surveys”, miał miejsce we wtorek 18 lipca, drugi pt. “Controlling recall bias with the Retrospective Distance Scale (RDS) in longitudinal surveys: application to the Polish Panel Survey POLPAN the U.S. NLSY97 panel survey” – w środę 19 lipca. Również w środę Katarzyna Kopycka wygłosiła referat pt. “Overcoming the Pitfalls in Comparative Measurement of Precarious Employment: the Longitudinal Cross-National Precarity Index and its Application to German and U.S. Panel Data”. Więcej informacji na temat konferencji ESRA 2023 można znaleźć tutaj.