Wystąpienie na konferencji „Metodologiczne Inspiracje 2021: Badania Ilościowe w Naukach Społecznych – Wyzwania i Problemy”

24 września 2021 | Aktualności

23 września br. w Jabłonnie, trzy osoby z naszego zespołu wzięły udział w konferencji “Metodologiczne Inspiracje 2021: Badania Ilościowe w Naukach Społecznych – Wyzwania i Problemy”, zorganizowanej przez Zespół Studiów nad Metodami i Technikami Badań Socjologicznych Instytutu Filozofii i Socjologii PAN oraz Komitet Socjologii PAN. Anna Kiersztyn, Katarzyna Kopycka i Stefan Bieńkowski przedstawili prezentację pod tytułem: “Jak mierzyć prekaryjne zatrudnienie  w perspektywie porównań  międzynarodowych?”. Prezentacja została dobrze przyjęta i była tematem owocnej dyskusji.