Wystąpienia

 • Zespół CNB Young. Measuring employment precarity in a cross national framework: Assessment of the Cross National Precarity Index (CNPI) in the German and U.S. context. download presentation; download script 
 • Katarzyna Kopycka, Anna Kiersztyn. The Cross-National Precarity Index: a new longitudinal measure of precarious employment and its application to German and U.S. panel data. Referat wygłoszony na warsztacie poświęconym analizie danych panelowych „The Use of Panel Data in Studying Social Inequality and Political Behaviour”, Oxford, 5 czerwca 2023.
 • Katarzyna Kopycka. Analyzing employment precarity in a cross-national perspective. A proposition of a novel measure and examples of its application. Referat przedstawiony w ramach międzynarodowej konferencji naukowej ISA RC28 Spring Meeting „Education and Social Inequality across the Life Course”, Paryż, 24-26 Maja 2023.
 • Kiersztyn Anna, Kopycka Katarzyna. Measuring employment precarity in a longitudinal and cross-country perspective: a sequence-based approach. Referat przedstawiony w ramach 14-tej międzynarodowej konferencji naukowej „German Socio-Economic Panel User Conference”, Berlin, 30 czerwca-1 lipca 2022.

 • Kiersztyn Anna, Kopycka Katarzyna. The effects of precarious work for subjective well-being – does the institutional context matter? A comparison of Germany, Poland and the U.S. Referat przedstawiony na spotkaniu YOUNG-IN Working Group, Lizbona, 19-20 maja 2022.
 • Kiersztyn Anna, Kopycka Katarzyna, Sovpenchuk Viktoriia. Do non-standard labour contracts entail employment precarity? A comparison of Poland, Germany, and the US. Referat przedstawiony w ramach 6-tej międzynarodowej konferencji naukowej „Social Boundaries of Work. Social Inequalities and New Meanings of Work in the Digital Age”, Lublin, 19-20 maja 2022.
 • Bieńkowski Stefan. Between safety and self-realization – meaning of work in narrations of young Polish data analysts. Referat przedstawiony w ramach 6-tej międzynarodowej konferencji naukowej „Social Boundaries of Work. Social Inequalities and New Meanings of Work in the Digital Age”, Lublin, 19-20 maja 2022.
 • Kopycka Katarzyna, Sitek Michał, Stasiowski Jędrzej. An increase in the taste for education of vocational school graduates amid the Covid pandemic. Is there a social inequality dimension? Referat przedstawiony w ramach międzynarodowej konferencji naukowej ISA RC28 Spring Meeting “Social Stratification and Social Policy for a Post-Covid19 World” , Londyn, 21-23 kwietnia 2022.
 • Kiersztyn Anna, Kopycka Katarzyna. Measuring Employment Precarity in a Cross-National Framework: Achieving Comparability Using a Sequence-Based Approach. Referat przedstawiony w ramach „2022 International Workshop on Comparative Survey Design and Implementation Program” (CSDI Workshop), Paryż, 4 kwietnia 2022.
 • Kiersztyn Anna, Sawiński Zbigniew, Kopycka Katarzyna, Żulicki Remigiusz, Życzyńska-Ciołek Danuta, Bieńkowski Stefan, Sovpenchuk Viktoriia. Challenges for harmonizing panel data from Poland, Germany, UK and USA: The cross-national biographies of youth project. Referat przedstawiony w ramach Konferencji „Harmonized longitudinal data on social structure: Polish research in a cross-national perspective”, IFIS PAN, Warszawa, 1-2 grudnia 2021. download
 • Kiersztyn Anna, Kopycka Katarzyna, Bieńkowski Stefan. Jak mierzyć prekaryjne zatrudnienie w perspektywie porównań międzynarodowych? Referat przedstawiony w ramach Konferencji „Metodologiczne Inspiracje 2021: Badania Ilościowe w Naukach Społecznych – Wyzwania i Problemy”, IFIS PAN, Jabłonna, 23 września 2021. download
 • Kiersztyn Anna, Żulicki Remigiusz. The dynamics of employment precarity in a comparative perspective: Labour market trajectories and their determinants in Poland and the UK. Referat przedstawiony w ramach Międzynarodowej Konferencji SLLS 2021 „Identity and Transformation: Studying Lives in Times of Social Change”, online, 20-22 września 2021. download
 • Kopycka Katarzyna. Escaping uncertainty at all costs? Downward mobility upon transition to permanent employment in Germany and Poland. Referat przedstawiony w ramach Międzynarodowej Konferencji SLLS 2021 „Identity and Transformation: Studying Lives in Times of Social Change”, online, 20-22 września 2021. download
 • Kiersztyn Anna, Żulicki Remigiusz. Employment Sequences and Occupational Status Attainment: Patterns of School-to-Work Transitions in Poland and the United Kingdom. Referat przedstawiony w ramach 28th Annual Workshop of the European Research Network on Transitions in Youth – „School-To-Work Transitions in Times of Uncertainty”, The Institute for Employment Research (IAB), 2-3 września 2021. download
 • Kopycka, Katarzyna. Escaping uncertainty at all cost? Downward mobility upon transition to permanent employment in Germany and Poland. Referat przedstawiony w ramach 28th Annual Workshop of the European Research Network on Transitions in Youth – „School-To-Work Transitions in Times of Uncertainty”, The Institute for Employment Research (IAB), 2-3 września 2021. download
 • Kopycka, Katarzyna. A broken promise? Changing labor market returns to higher education in a massified and privatized system. Poland between 1992 and 2013. Referat przedstawiony na sesji posterowej ISA RC28 Spring Meeting 2021, University of Turku, Finland, 2-4 June 2021.
 • Kiersztyn Anna, Sovpenchuk Viktoriia, Życzyńska-Ciołek Danuta. Varieties of precarious work – the role of institutions. Referat przedstawiony w ramach 5-tej Międzynarodowej Konferencji „Social Boundaries of Work 2020: Politics and Ideologies of Work”, Warszawa, 28-29 Października 2020.
 • Kopycka, Katarzyna. Transitions to permanent employment. Is there a trade-off between security and occupational position? Referat przedstawiony w ramach 5-tej Międzynarodowej Konferencji „Social Boundaries of Work 2020: Politics and Ideologies of Work”, Warszawa, 28-29 Października 2020.
 • Bieńkowski, Stefan. Discourse and diversity in outsourced work: a crosscountry comparison. Referat przedstawiony w ramach 5-tej Międzynarodowej Konferencji „Social Boundaries of Work 2020: Politics and Ideologies of Work”, Warszawa, 28-29 Października 2020.
 • Sawiński, Zbigniew. Credentials or skills? Determinants of labor market success in the US, UK, Germany and Poland. Referat przedstawiony w ramach 5-tej Międzynarodowej Konferencji „Social Boundaries of Work 2020: Politics and Ideologies of Work”, Warszawa, 28-29 Października 2020.
 • Kiersztyn, Anna. Job insecurity among polish young adults: A life-course perspective. Referat przedstawiony w ramach ECSR network workshop: Labor market insecurity and health of family members, Bamberg, Niemcy, 13-15 listopada 2019 (na zaproszenie organizatorów).
 • Kiersztyn, Anna. A Dynamic View of Youth Employment Precarity: Labour Market Trajectories and Conditional Effects. Referat przedstawiony na konferencji Society for Longitudinal and Life Course Studies (SLLS) „Life Courses in Comparable Perspective: Similarities and Differences of Predictors and Outcomes Between Countries, Times and Populations”, Poczdam, Niemcy, 25-27 września 2019.
 • Kiersztyn, Anna. The dynamics of youth employment precarity: drivers, trajectories, and life-course outcomes. Referat wygłoszony na konferencji European Sociological Association (ESA) „Europe and Beyond: Boundaries, Barriers and Belonging”, Manchester, Wielka Brytania, 20-23 sierpnia 2019.
 • Kiersztyn, Anna. Dynamika niepewności zatrudnienia młodych: determinanty i konsekwencje prekaryjnych karier zawodowych. Referat przedstawiony na 17 Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym, Wrocław, 11-14 września 2019
 • Kiersztyn, Anna. Comparing Life-Course Data from Multiple National Panel Surveys: Challenges of Ex-post Harmonization. Referat wygłoszony w ramach 2019 International Workshop on Comparative Survey Design and Implementation Program (CSDI), Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences, Warszawa,18-20 marca 2019.