Warsztaty CNB-Young w Warszawie: Reconstructing labor market trajectories from national panel surveys: CNB-Young Advisory Board Workshop

28 kwietnia 2023 | Aktualności

Wypracowanie rozwiązań z zakresu harmonizacji danych biograficznych pochodzących z krajowych surveyów panelowych, z których każde ma swoją specyfikę, wymaga stałej współpracy z badaczami reprezentującymi badania objęte projektem CNB-Young. Temu celowi służy międzynarodowa Rada Naukowa projektu, licząca 6 naukowców i naukowczyń reprezentujących różne dyscypliny, o uznanym dorobku w obszarze metodologii badań porównawczych (więcej na temat Rady Naukowej można przeczytać tutaj).

Pierwsze spotkanie Rady, w czerwcu 2021 roku, ze względu na pandemię odbyło się na platformie Zoom. Później wielokrotnie mieliśmy okazję do wymiany maili oraz spotkań i rozmów z członkami i członkiniami Rady podczas konferencji czy bezpośrednich wizyt. Natomiast pierwsze stacjonarne spotkanie Rady w pełnym składzie udało się zorganizować dopiero wiosną 2023, gdy projekt CNB-Young wszedł już w dojrzałą fazę. Spotkanie prowadzone w formule warsztatów miało miejsce w Pałacu Staszica w dniach 26-28 kwietnia. Pozwoliło dokonać oceny propozycji, które według naszego rozeznania stanowić mogą realny wkład projektu CNB-Young w dwóch obszarach, związanych z badaniem prekaryzacji zatrudnienia oraz harmonizacją danych panelowych z różnych krajów. Przedstawione podczas spotkania propozycje spotkały się z życzliwym przyjęciem członków Rady. W dyskusji zwrócono uwagę na wciąż niewystarczającą współpracę między badaczami odpowiedzialnymi za realizację badań a badaczami korzystającymi z ich wyników. Dziękujemy za miło i pracowicie spędzony czas!

Szczegółowa relacja z przebiegu warsztatów została zamieszczona w biuletynie “Aktualności Instytutu Filozofii i Socjologii PAN” Nr 106, Maj 2023, dostępnego pod linkiem: https://ifispan.pl/wp-content/uploads/2023/06/Aktualnosci_5_2023.pdf. Prezentacja dotycząca CNPI jest dostępna do ściągnięcia tutaj, zaś kod Staty do generowania indeksu tutaj, opis formatu danych tutaj.

[Foto: Stefan Bieńkowski]