Uwaga: poszukujemy doktorantów do pracy w projekcie CNB-Young!

17 września 2020 | Aktualności

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie „Dynamika niepewności zatrudnienia młodych: uwarunkowania, trajektorie i skutki w perspektywie porównawczej”. Liczba stypendiów naukowych: 2 (na 25 miesięcy). Doktorant/ka-stypendysta/ka będzie członkiem/członkinią zespołu badawczego CNB-Young, aktywnie uczestniczącym/ą w realizacji wszystkich zadań badawczych przewidzianych w projekcie. W szczególności, w ramach projektu doktorant/ka–stypendysta/ka będzie zaangażowany/a w następujące zadania:

• Analiza dokumentacji metodologicznej badań panelowych uwzględnionych w projekcie;
• Harmonizacja wybranych zmiennych pochodzących z czterech badań panelowych;
• Systematyczne prowadzenie dokumentacji prac wykonywanych na zbiorze danych;
• Analiza danych i przygotowanie raportów oraz publikacji akademickich;
• Prezentowanie wyników badań na międzynarodowych konferencjach
• Udział w zebraniach zespołu badawczego, warsztatach, seminariach i innych wydarzeniach odbywających się w ramach projektu;

Szczegóły można znaleźć tutaj.