Udział w XVIII Zjeździe Socjologicznym  

1 października 2022 | Aktualności

Na XVIII Zjeździe Socjologicznym organizowanym przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne w dniach 14-17 Września 2022 w Warszawie zespół Cross-National Biographies Young zaprezentował w sumie aż pięć referatów. Dwa referaty przedstawiały dotychczasowe dokonania projektu:

Pierwszy „Wskaźniki sekwencyjne: nowe narzędzie porównań między krajami” zaprezentowany został przez prof. Zbyszka Sawińskiego, prof. Annę Kiersztyn i dr Kasię Kopycką (15 września).

Drugi „The effects of precarious work for subjective well-being – does the institutional context matter? A comparison of Germany, Poland and the U.S.” przedstawiony przez dr Kasię Kopycką, prof. Annę Kiersztyn, we współautorstwie z mgr Viktoriią Sovpenchuk (16 września).

Poza tym członkinie i członkowie zespołu zaprezentowali trzy referaty dotyczące innych badań.

„Sztuczna inteligencja to slajd w PowerPoint. Wybrane wyniki z badania społecznego świata data science w Polsce.” – dr Remigiusz Żulicki (15 września)

„Zawodowe mniejszości płciowe. Analiza sytuacji kobiet w zawodach zmaskulinizowanych i mężczyzn w zawodach sfeminizowanych.” – dr Olga czeranowska (17 września)

„Paltry pensions – coping mechanisms and perception of justice.” – dr Danuta Życzńska-Ciołek, mgr Stefan Bieńkowski (15 września)