Udział w warsztatach poświęconych wykorzystaniu danych panelowych do badań nierówności społecznych i zachowań politycznych w Nuffield College na Uniwersytecie Oksfordzkim

6 czerwca 2023 | Aktualności

W poniedziałek 5 czerwca nadarzyła się kolejna okazja do zaprezentowania naszego Międzynarodowego Wskaźnika Prekaryjnych Karier CNPI, tym razem na interdyscyplinarnych warsztatach zorganizowanych na Uniwersytecie Oksfordzkim przez Davida Rueda z Nuffield College oraz Marcina Ślarzyńskiego z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Przedmiotem dyskusji był sposób, w jaki nierówności społeczno-ekonomiczne, w tym nierówności na rynku pracy, oddziałują na postawy i zachowania polityczne. Referat wygłoszony przez Katarzynę Kopycką pokazywał sposób wykorzystania danych panelowych do porównawczych analiz prekaryzacji zatrudnienia; CNPI może być wykorzystywany jako jedna ze zmiennych wyjaśniających w analizach z zakresu socjologii polityki. Po prezentacji miała miejsce dyskusja, w której swoje uwagi przedstawił Bogdan Popescu (John Cabot University i DPIR, University of Oxford) oraz pozostali uczestnicy spotkania. Pełny program warsztatów dostępny jest tutaj.