Spotkanie Zespołu CNB-Young w Berlinie

5 marca 2020 | Aktualności

W dniach 2-3 marca 2020 Anna Kiersztyn, Katarzyna Kopycka i Viktoriia Sovpenchuk wzięły udział w spotkaniu z członkiem Rady Naukowej projektu Markusem Grabka z zespołu Niemieckiego Panelu Społeczno-Ekonomicznego SOEP. Spotkanie miało miejsce w Berlinie, w siedzibie Niemieckiego Instytutu Badań Ekonomicznych (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, DIW), gdzie realizowany jest SOEP. W ramach spotkania, które miało charakter konsultacji metodologicznej, Markus Grabka zaprezentował dokumentację oraz strukturę zbiorów danych SOEP, pod kątem selekcji prób oraz zmiennych źródłowych do harmonizacji. Następnie uczestnicy spotkania przedyskutowali problemy związane z rekonstrukcją historii karier zawodowych i edukacyjnych młodych dorosłych badanych w ramach SOEP.