Spotkanie z europejskimi badaczami realizującymi międzynarodowe projekty HEALFAM i SECCOPA w Bambergu

15 listopada 2019 | Aktualności

W dniach 14-15 listopada 2019 dr hab. Anna Kiersztyn wzięła udział, na zaproszenie organizatorów, w międzynarodowych warsztatach pt. “Labor market insecurity and health of family members”, gdzie wygłosiła referat zatytułowany “Job insecurity among polish young adults: A life-course perspective”.

Warsztaty sfinansowane przez Europejskie Konsorcjum Badań Socjologicznych (ECSR), odbyły się na Uniwersytecie Ottona i Fryderyka w Bambergu. Celem warsztatów było nawiązanie współpracy między badaczami realizującymi projekty analizujące zależności między sytuacją na rynku pracy i stanem zdrowia jednostek, z uwzględnieniem kontekstu gospodarstwa domowego i z wykorzystaniem danych longitudinalnych (projekty HEALFAM oraz SECCOPA poruszające podobne zagadnienia, co CNB-Young).

Więcej informacji na temat projektu “The effects of unemployment on health of family members” (HEALFAM) znaleźć można na stronie: https://www.umu.se/en/research/projects/healfam/

Więcej informacji na temat projektu “The socio-economic consequences of temporary employment: A comparative panel data analysis” (SECCOPA) znaleźć można na stronie: http://seccopa.de/