Prezentacja wyników porównawczych analiz trajektorii zawodowych na konferencji 30th annual workshop of the European Research Network on Transitions in Youth (TiY) w Edynburgu

8 września 2023 | Aktualności

European Research Network on Transitions in Youth (TiY) to międzynarodowa sieć naukowców badających dynamikę procesu wchodzenia młodych ludzi w dorosłość, w tym w szczególności przechodzenia ze szkoły na rynek pracy (school-to-work transitions), w oparciu o dane longitudinalne i analizy porównawcze. Okazją do wymiany wiedzy i nawiązania kontaktów między badaczami o podobnych zainteresowaniach są organizowane co roku, na początku września, konferencje TiY annual workshops. Tematem przewodnim tegorocznej konferencji, zorganizowanej przez Moray House School of Education and Sport oraz Quantitative Research in Education Hub na Universytecie w Edynburgu był sposób, w jaki nierówności społeczno-ekonomiczne oddziałują na losy życiowe młodych dorosłych w różnych krajach. Prezentacja Katarzyny Kopyckiej, Anny Kiersztyn i Remigiusza Żulickiego dotyczyła zależności między rozpoczynaniem kariery zawodowej od zatrudnienia na czas określony a trajektoriami statusu zawodowego i wynagrodzeń w kolejnych latach oraz znaczenia pochodzenia społecznego jako czynnika interweniującego w te zależności, w trzech krajach: Polsce, Niemczech oraz Wielkiej Brytanii. W trakcie dyskusji otrzymaliśmy wiele cennych uwag do przedstawionych wstępnych wyników analiz. Kolejną okazją do podzielenia się m.in. wynikami analiz karier zawodowych młodych dorosłych prowadzonych w ramach CNB-Young będzie konferencja TiY we wrześniu 2024, która zostanie zorganizowana na Uniwersytecie Warszawskim tuż przed planowanym zakończeniem projektu.

Więcej informacji o konferencji znajduje się tutaj.