Prezentacja posteru na Wiosennym Spotkaniu ISA RC28 2021

21 czerwca 2021 | Aktualności

Katarzyna Kopycka zaprezentowała poster „A broken promise? Changing labor market returns to higher education in a massified and privatized system. Poland between 1992 and 2013 [Złamana obietnica? Zmieniający się rynek pracy powraca do szkolnictwa wyższego w zmasowanym i sprywatyzowanym systemie. Polska w latach 1992-2013]” na sesji plakatowej Wiosennego Spotkania ISA RC28 2021, które odbyło się w dniach 2-4 czerwca 2021 r. online. Tematem przewodnim konferencji była „Kumulacja i kompensacja nierówności”