Pierwszy z cyklu międzynarodowych warsztatów internetowych z udziałem Rady Naukowej projektu CNB-Young i ciekawa dyskusja wokół kwestii pomiaru i harmonizacji prekaryjnego zatrudnieniac

24 czerwca 2021 | Aktualności

W środę 23 czerwca miał miejsce pierwszy z cyklu warsztatów on-line zespołu badawczego CNB Young z Międzynarodową Radą Naukową projektu. W skład Rady Naukowej wchodzą badacze i badaczki z USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Polski. Są to przedstawicielki i przedstawiciele zespołów realizujących badania uwzględnione w CNB-Young oraz specjaliści w dziedzinie analizy danych panelowych i harmonizacji danych ilościowych.

Podczas spotkania rozmawialiśmy o teoretycznych i metodologicznych wyzwaniach oraz pułapkach związanych z definiowaniem i operacjonalizacją prekaryjnego zatrudnienia dla potrzeb analizy ilościowej i porównań międzynarodowych. Zespół CNB-Young przedstawił własną propozycję pomiaru prekaryjnego zatrudnienia bazującą na charakterystyce sekwencji karier zawodowych, w sposób zapewniający porównywalność między krajami uwzględnionymi w projekcie. Przedstawiliśmy i przedyskutowaliśmy również zakładaną strukturę panelowego zbioru danych CNB-Young, będącego jednym z efektów projektu.

W spotkaniu wziął udział cały zespół CNB-Young oraz wszyscy członkowie Rady Naukowej projektu: Edith Aguirre, Elizabeth Cooksey, Markus Grabka, Gundi Knies, Dean Lillard i Kazimierz Słomczyński. Więcej o członkiniach i członkach Rady Doradczej można przeczytać tutaj.