Pierwsze wyniki POLPAN 2018 dotyczące sekwencji karier zawodowych polskich absolwentów opublikowane w piśmie “Studia BAS” i dostępne online

17 września 2020 | Aktualności

Nowy artykuł Anny Kiersztyn “Niepewność zatrudnienia młodych dorosłych: analiza sekwencji karier zawodowych” w czasopiśmie “Studia BAS” dostępny online!

Jest to pierwsza analiza niepewności zatrudnienia wśród młodych dorosłych, którzy wzięli udział w ostatniej fali Polskiego Badania Panelowego POLPAN w roku 2018. W artykule przedstawiono analizę procesu przechodzenia z pracy na czas określony do stałego zatrudnienia, charakterystykę sekwencji karier zawodowych respondentów przez kilka lat po ukończeniu edukacji. Podjęta została próba identyfikacji społeczno-ekonomicznych korelatów niepewności zatrudnienia młodych dorosłych, rozumianej jako ciąg powtarzających się epizodów tymczasowego zatrudnienia.

Pełny tekst artykułu jest dostępny tutaj.