SOEP

Niemiecki panel społeczno-ekonomiczny SOEP, realizowany w berlińskim Instytucie Badań Ekonomicznych, jest jedną z najważniejszych niemieckich infrastuktur badawczych w obszarze nauk społecznych, psychologicznych i ekonomicznych. Dostarcza danych analiz sytuacji społeczno-ekonomicznej gospodarstw domowych i sposobu, w jaki dystrybucja zasobów między gospodarstwa determinuje na szanse życiowe jednostek, umożliwiających zrozumienie mechanizmów zmiany społecznej i dymaniki nierówności społecznych. Badanie SOEP obejmuje tysiące gospodarstw domowych w Niemczech i gromadzi corocznie, od roku 1984, bogate informacje na temat położenia społeczno-ekonomicznego, aktywności i samopoczucia psychicznego wszystkich członków badanych gospodarstw, co pozwala na obserwację indywidualnych trajektorii biograficznych przedstawicieli kolejnych pokoleń. Ogólnokrajowa reprezentatywna próba gospodarstw domowych jest regularnie uzupełniana o nowe podpróby.

Więcej informacji na temat badania SOEP można znaleźć na stronie: http://www.diw.de/en/soep