Badania panelowe uwzględnione w projekcie

Tworzony w ramach projektu zbiór sharmonizowanych danych Cross-National Biographies – Young (CNB-Young) obejmuje dane pochodzące z wieloletnich badań panelowych, realizowanych na dużych próbach jednostek i gospodarstw domowych w czterech krajach: Polsce, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Zbiór oraz jego dokumentacja zostaną udostępnione zainteresowanym badaczom.

NLSY79 Child