Nowy artykuł w Survey Research Methods opisujący indeks prekaryzacji CNPI

14 października 2023 | Aktualności

Celem artykułu jest przedstawienie metodologii operacjonalizacji i pomiaru prekaryjnych karier zawdowowych dla potrzeb międzykrajowych badań porównawczych. Wychodząc od diagnozy obecnej praktyki badawczej, oraz biorąc pod uwagę dostępność danych ilościowych dla międzynarodowych badań porównawczych historii pracy proponujemy operacjonalizację prekaryjnego zatrudnienia nie jako charakterystyki sytuacji pracy w pojedynczym punkcie czasowym, lecz jako wzór kariery, w którym dominują krótkie epizody pracy przeplatane okresami bezrobocia lub bierności zawodowej, powiązane z niskim dochodem. W celu uchwycenia sekwencji statusów zatrudnienia i okresów niskiego dochodu za pomocą jednej zmiennej metrycznej wykorzystujemy najnowsze osiągnięcia w dziedzinie analizy sekwencji. Proponowana miara prekaryzacji Cross National Precarity Index (CNPI) ma formę złożonego indeksu biorącego pod uwagę: złożoność – poziom wewnętrznego skomplikowania sekwencji kariery; występowanie i natężenie stanów niepożądanych (niskich zarobków, częstych utrat pracy, oraz braku pracy) w toku kariery, a także umiejscowienie tych stanów w danej sekwencji. Zachowanie indeksu CNPI i jego składowych obrazujemy na przykładach hipotetycznych karier zawodowych oraz na danych pochodzących z badań panelowych z Niemiec i USA.

Artykuł został opublikowany w wolnym dostępie. Abstrakt oraz pełna treść artykułu dostępna jest tutaj. Zachęcamy do lektury! Pod wskazanym linkiem istnieje też możliwość ściągnięcia skryptów do generowania zmiennych źródłowych CNPI dla danych SOEP i NLSY97, a także skrypt generujący wartości Indeksu dla odpowiednio przygotowanych danych.