Aktualności

Wystąpienie na konferencji „Metodologiczne Inspiracje 2021: Badania Ilościowe w Naukach Społecznych – Wyzwania i Problemy”

23 września br. w Jabłonnie, trzy osoby z naszego zespołu wzięły udział w konferencji “Metodologiczne Inspiracje 2021: Badania Ilościowe w Naukach Społecznych – Wyzwania i Problemy”, zorganizowanej przez Zespół Studiów nad Metodami i Technikami Badań Socjologicznych Instytutu Filozofii i Socjologii PAN oraz Komitet Socjologii PAN. Anna Kiersztyn, Katarzyna Kopycka i Stefan Bieńkowski przedstawili prezentację pod tytułem: “Jak mierzyć prekaryjne zatrudnienie  w perspektywie porównań  międzynarodowych?”. Prezentacja została dobrze przyjęta i była tematem owocnej dyskusji.

czytaj dalej

Wystąpienie na Międzynarodowej Konferencji SLLS 2021

Trzy osoby z naszego zespołu zaprezentowały referaty na konferencji Society for Longitudinal and Life Course Studies (SLLS) 2021 International Online Conference “Identity and Transformation: Studying Lives in Times of Social Change”. Katarzyna Kopycka przedstawiła...

czytaj dalej

Artykuł na temat POLPAN w European Sociological Review

W European Sociological Review ukazał się artykuł na temat Polskiego Badania Panelowego POLPAN (https://doi.org/10.1093/esr/jcab017). Badanie POLPAN zapoczątkowane zostało w 1987 roku, jeszcze przed upadkiem komunizmu, a następnie kontynuowano je w cyklu pięcioletnim,...

czytaj dalej

Prezentacja posteru na Wiosennym Spotkaniu ISA RC28 2021

Katarzyna Kopycka zaprezentowała poster "A broken promise? Changing labor market returns to higher education in a massified and privatized system. Poland between 1992 and 2013 [Złamana obietnica? Zmieniający się rynek pracy powraca do szkolnictwa wyższego w zmasowanym...

czytaj dalej

Sesja poświęcona projektowi CNB-Young na konferencji 'Społeczne Granice Pracy’

Piąta międzynarodowa konferencja 'Społeczne Granice Pracy: Polityki i Ideologie Pracy / Social Boundaries of Work: Politics and Ideologies of Work’ odbyła się w trybie online, 28-29 października 2020. W pierwszym dniu konferencji, w ramach projektu CNB-Young zorganizowana została sesja zatytułowana ‘Understanding heterogeneity: the cross-national study of precarious employment’.

czytaj dalej

Wyniki konkursu o stypendia doktoranckie w projekcie CNB-Young

W dniu 26 października rozstrzygnięty został konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie „Dynamika niepewności zatrudnienia młodych: uwarunkowania, trajektorie i skutki w perspektywie porównawczej”. Komisja stypendialna jednogłośnie podjęła decyzję o pozytywnej ocenie i przyznaniu stypendium dwóm kandydatom: mgr Remigiuszowi Żulickiemu oraz mgr Stefanowi Bieńkowskiemu.

czytaj dalej

Uwaga: poszukujemy doktorantów do pracy w projekcie CNB-Young!

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie „Dynamika niepewności zatrudnienia młodych: uwarunkowania, trajektorie i skutki w perspektywie porównawczej”. Do głównych zadań badacza-stypendysty będzie należała porównawcza analiza prekaryzacji zatrudnienia młodych dorosłych z perspektywy karier życiowych. Zachęcamy do aplikowania, a także przekazywania informacji wszystkim potencjalnie zainteresowanym!

czytaj dalej