Artykuł na temat POLPAN w European Sociological Review

21 czerwca 2021 | Aktualności

W European Sociological Review ukazał się artykuł na temat Polskiego Badania Panelowego POLPAN (https://doi.org/10.1093/esr/jcab017). Badanie POLPAN zapoczątkowane zostało w 1987 roku, jeszcze przed upadkiem komunizmu, a następnie kontynuowano je w cyklu pięcioletnim, za każdym razem uzupełniając próbę o najmłodsze roczniki. Przedstawiając wyzwania stojące przed badaniem POLPAN, w artykule wymieniono projekt CNB-Young, którego celem jest opracowanie nowego podejścia do harmonizacji danych POLPAN z danymi z badań panelowych przeprowadzonych w Niemczech (SOEP), Wielkiej Brytanii (BHPS/UKHLS) i USA (NLSY-79)