Artykuł Katarzyny Kopyckiej opisujący skutki rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce opublikowany online w piśmie “Higher Education”

13 lipca 2020 | Aktualności

Nowy artykuł Katarzyny Kopyckiej ”Higher education expansion, system transformation and social
inequality. Social origin effects on tertiary education attainment in Poland for birth cohorts 1960 to 1988”
w czasopiśmie “Higher Education” dostępny jest online w early access!

Autorka pokazuje, że gwałtowny rozwój szkolnictwa wyższego w Polsce po 1990 roku nie przełożył się
na redukcję nierówności społecznych w dostępie do edukacji na poziomie wyższym. Co więcej, niskie
pochodzenie społeczne skutkuje większym ryzykiem podejmowania studiów odpłatnych, wiążących się w
większości z niższym prestiżem. Natomiast największym beneficjentem rozbudowy szkolnictwa
wyższego w pierwszych latach trasformacji okazała się klasa niższych specjalistów, która inwestowała w
edukację silniej niż dzieci najwyższego szczebla socjalistycznej drabiny społecznej – nomenklatury.

Pełny tekst artykułu jest dostępny tutaj: https://link.springer.com/article/10.1007/s10734-020-00562-x