Artykuł Zbigniewa Sawińskiego dotyczący znaczenia badań dla polityki przeciwdziałania nierównościom w edukacji opublikowany we wpływowym czasopiśmie „Studia BAS”

W sierpniu 2020 w recenzowanym czasopiśmie naukowym "Studia BAS", wydawanym przez Biuro Analiz Sejmowych, ukazał się artykuł Zbigniewa Sawińskiego "Od diagnozy do skutecznej polityki edukacyjnej: potrzeba reorientacji w badaniach nad nierównościami w oświacie"....

czytaj dalej

Artykuł Katarzyny Kopyckiej opisujący skutki rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce opublikowany online w piśmie “Higher Education”

Nowy artykuł Katarzyny Kopyckiej ”Higher education expansion, system transformation and social inequality. Social origin effects on tertiary education attainment in Poland for birth cohorts 1960 to 1988” w czasopiśmie “Higher Education” dostępny jest online w early access!

czytaj dalej
Badacze CNB-Young na końcowej konferencji projektu PREWORK

Badacze CNB-Young na końcowej konferencji projektu PREWORK

11 lutego 2020 członkowie zespołu badawczego CNB-Young wzięli udział w końcowej konferencji projektu PREWORK, badającego strategie życiowe i zaangażowanie polityczne młodych sprekaryzowanych pracowników w Polsce i Niemczech. Wśród zaproszonych dyskutantów była m.in. dr hab. Anna Kiersztyn, która skomentowała wyniki analiz przeprowadzonych w ramach projektu, dotyczących sposobów radzenia sobie z sytuacją prekaryjnego zatrudnienia oraz prób określenia miejsca badanych w strukturze społecznej.

czytaj dalej

Dyskusja nad założeniami projektu CNB-Young na Seminarium POLPAN

Podczas seminarium POLPAN 26 listopada dr hab. Anna Kiersztyn wygłosiła referat pt. „The Dynamics of Youth Employment Precarity: A Proposal for Harmonizing Life-course Panel Data”. Po prezentacji odbyła się ciekawa dyskusja nad założeniami metodologicznymi projektu z udziałem zespołów badawych Polskiego Badania Panelowego POLPAN oraz projektu harmonizacji danych Survey Data Recycling (SDR)

czytaj dalej
Spotkanie z europejskimi badaczami realizującymi międzynarodowe projekty HEALFAM i SECCOPA w Bambergu

Spotkanie z europejskimi badaczami realizującymi międzynarodowe projekty HEALFAM i SECCOPA w Bambergu

W dniach 14-15 listopada 2019 dr hab. Anna Kiersztyn wzięła udział, na zaproszenie organizatorów, w międzynarodowych warsztatach pt. “Labor market insecurity and health of family members”, gdzie wygłosiła referat zatytułowany “Job insecurity among polish young adults: A life-course perspective”.

czytaj dalej