Sesja poświęcona projektowi CNB-Young na konferencji ‘Społeczne Granice Pracy’

Piąta międzynarodowa konferencja ‘Społeczne Granice Pracy: Polityki i Ideologie Pracy / Social Boundaries of Work: Politics and Ideologies of Work’ odbyła się w trybie online, 28-29 października 2020. W pierwszym dniu konferencji, w ramach projektu CNB-Young zorganizowana została sesja zatytułowana ‘Understanding heterogeneity: the cross-national study of precarious employment’.

czytaj dalej

Wyniki konkursu o stypendia doktoranckie w projekcie CNB-Young

W dniu 26 października rozstrzygnięty został konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie „Dynamika niepewności zatrudnienia młodych: uwarunkowania, trajektorie i skutki w perspektywie porównawczej”. Komisja stypendialna jednogłośnie podjęła decyzję o pozytywnej ocenie i przyznaniu stypendium dwóm kandydatom: mgr Remigiuszowi Żulickiemu oraz mgr Stefanowi Bieńkowskiemu.

czytaj dalej

Uwaga: poszukujemy doktorantów do pracy w projekcie CNB-Young!

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie „Dynamika niepewności zatrudnienia młodych: uwarunkowania, trajektorie i skutki w perspektywie porównawczej”. Do głównych zadań badacza-stypendysty będzie należała porównawcza analiza prekaryzacji zatrudnienia młodych dorosłych z perspektywy karier życiowych. Zachęcamy do aplikowania, a także przekazywania informacji wszystkim potencjalnie zainteresowanym!

czytaj dalej

Pierwsze wyniki POLPAN 2018 dotyczące sekwencji karier zawodowych polskich absolwentów opublikowane w piśmie “Studia BAS” i dostępne online

W swoim nowym artykule, zatytułowanym “Niepewność zatrudnienia młodych dorosłych: analiza sekwencji karier zawodowych”, Anna Kiersztyn przedstawia pierwsze wyniki analiz niepewności zatrudnienia wśród młodych dorosłych, na podstawie danych z najnowszej fali Polskiego Badania Panelowego POLPAN.

czytaj dalej

Badacze CNB-Young na końcowej konferencji projektu PREWORK

11 lutego 2020 członkowie zespołu badawczego CNB-Young wzięli udział w końcowej konferencji projektu PREWORK, badającego strategie życiowe i zaangażowanie polityczne młodych sprekaryzowanych pracowników w Polsce i Niemczech. Wśród zaproszonych dyskutantów była m.in. dr hab. Anna Kiersztyn, która skomentowała wyniki analiz przeprowadzonych w ramach projektu, dotyczących sposobów radzenia sobie z sytuacją prekaryjnego zatrudnienia oraz prób określenia miejsca badanych w strukturze społecznej.

czytaj dalej