Nowy artykuł Katarzyny Kopyckiej

Właśnie ukazał się artykuł Katarzyny Kopyckiej “Escaping uncertainty through downward mobility? Occupational mobility upon transition to permanent employment in Germany and in Poland”. Wykorzystując dane panelowe autorka pokazuje m.in., że niepewność ekonomiczna...

czytaj dalej

Udział w seminarium

We wtorek 15 listopada miało miejsce seminarium zespołu Badań Społeczno-Ekonomicznych Ośrodka Badań nad Migracjami UW poświęcone dyskusji nad sekwencyjnym wskaźnikiem prekaryzacji karier zawodowych opracowywanym wramach projektu CNB-Young. Na zaproszenie organizatorów...

czytaj dalej

Udział w SLLS Annual Conference

W poniedziałek 24 października na 2022 SLLS Annual Conference “Growing Up and Growing Older Across Societies: Harnessing the Power of Comparative Research” w Clevaland, Ohio prof. Anna Kiersztyn przedstawiła referat “Employment trajectories and subjective well-being...

czytaj dalej

Prezentacja referatu w Neapolu

W piątek 9 września 2022 na 29th Annual Workshop of the European Research Network on Transitions in Youth (TIY) w Neapolu Katarzyna Kopycka z zespołu Cross National Biographies Young razem z Michałem Sitkiem z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk i...

czytaj dalej

Wystąpienie na konferencji ISA

Dr. Katarzyna Kopycka z zespołu CNB-Young, dr. Michał Sitek oraz Jędrzej Stasiowski przedstawili referat “An increase in the taste for education of vocational school graduates amid the Covid pandemic. Is there a social inequality dimension?” podczas międzynarodowej...

czytaj dalej

Udział w CSDI Workshop w Paryżu

4 kwietnia prof. Anna Kiersztyn i dr. Katarzyna Kopycka z zespołu CNB-Young przedstawiły referat „Measuring Employment Precarity in a Cross-National Framework: Achieving Comparability Using a Sequence-Based Approach” na konferencji „2022 International Workshop on Comparative Survey Design and Implementation Program” (CSDI Workshop) w Paryżu.

czytaj dalej