Pierwszy z cyklu międzynarodowych warsztatów internetowych z udziałem Rady Naukowej projektu CNB-Young i ciekawa dyskusja wokół kwestii pomiaru i harmonizacji prekaryjnego zatrudnieniac

W środę 23 czerwca miał miejsce pierwszy z cyklu warsztatów on-line zespołu badawczego CNB Young z Międzynarodową Radą Naukową projektu. W skład Rady Naukowej wchodzą badacze i badaczki z USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Polski. Są to przedstawicielki i...

czytaj dalej

Sesja poświęcona projektowi CNB-Young na konferencji ‘Społeczne Granice Pracy’

Piąta międzynarodowa konferencja ‘Społeczne Granice Pracy: Polityki i Ideologie Pracy / Social Boundaries of Work: Politics and Ideologies of Work’ odbyła się w trybie online, 28-29 października 2020. W pierwszym dniu konferencji, w ramach projektu CNB-Young zorganizowana została sesja zatytułowana ‘Understanding heterogeneity: the cross-national study of precarious employment’.

czytaj dalej

Wyniki konkursu o stypendia doktoranckie w projekcie CNB-Young

W dniu 26 października rozstrzygnięty został konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie „Dynamika niepewności zatrudnienia młodych: uwarunkowania, trajektorie i skutki w perspektywie porównawczej”. Komisja stypendialna jednogłośnie podjęła decyzję o pozytywnej ocenie i przyznaniu stypendium dwóm kandydatom: mgr Remigiuszowi Żulickiemu oraz mgr Stefanowi Bieńkowskiemu.

czytaj dalej

Uwaga: poszukujemy doktorantów do pracy w projekcie CNB-Young!

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie „Dynamika niepewności zatrudnienia młodych: uwarunkowania, trajektorie i skutki w perspektywie porównawczej”. Do głównych zadań badacza-stypendysty będzie należała porównawcza analiza prekaryzacji zatrudnienia młodych dorosłych z perspektywy karier życiowych. Zachęcamy do aplikowania, a także przekazywania informacji wszystkim potencjalnie zainteresowanym!

czytaj dalej

Pierwsze wyniki POLPAN 2018 dotyczące sekwencji karier zawodowych polskich absolwentów opublikowane w piśmie “Studia BAS” i dostępne online

W swoim nowym artykule, zatytułowanym “Niepewność zatrudnienia młodych dorosłych: analiza sekwencji karier zawodowych”, Anna Kiersztyn przedstawia pierwsze wyniki analiz niepewności zatrudnienia wśród młodych dorosłych, na podstawie danych z najnowszej fali Polskiego Badania Panelowego POLPAN.

czytaj dalej

Artykuł Zbigniewa Sawińskiego dotyczący znaczenia badań dla polityki przeciwdziałania nierównościom w edukacji opublikowany we wpływowym czasopiśmie “Studia BAS”

W sierpniu 2020 w recenzowanym czasopiśmie naukowym "Studia BAS", wydawanym przez Biuro Analiz Sejmowych, ukazał się artykuł Zbigniewa Sawińskiego "Od diagnozy do skutecznej polityki edukacyjnej: potrzeba reorientacji w badaniach nad nierównościami w oświacie"....

czytaj dalej

Artykuł Katarzyny Kopyckiej opisujący skutki rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce opublikowany online w piśmie “Higher Education”

Nowy artykuł Katarzyny Kopyckiej ”Higher education expansion, system transformation and social inequality. Social origin effects on tertiary education attainment in Poland for birth cohorts 1960 to 1988” w czasopiśmie “Higher Education” dostępny jest online w early access!

czytaj dalej