Udział w seminarium

We wtorek 15 listopada miało miejsce seminarium zespołu Badań Społeczno-Ekonomicznych Ośrodka Badań nad Migracjami UW poświęcone dyskusji nad sekwencyjnym wskaźnikiem prekaryzacji karier zawodowych opracowywanym wramach projektu CNB-Young. Na zaproszenie organizatorów...

czytaj dalej

Udział w SLLS Annual Conference

W poniedziałek 24 października na 2022 SLLS Annual Conference “Growing Up and Growing Older Across Societies: Harnessing the Power of Comparative Research” w Clevaland, Ohio prof. Anna Kiersztyn przedstawiła referat “Employment trajectories and subjective well-being...

czytaj dalej

Prezentacja referatu w Neapolu

W piątek 9 września 2022 na 29th Annual Workshop of the European Research Network on Transitions in Youth (TIY) w Neapolu Katarzyna Kopycka z zespołu Cross National Biographies Young razem z Michałem Sitkiem z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk i...

czytaj dalej

Wystąpienie na konferencji ISA

Dr. Katarzyna Kopycka z zespołu CNB-Young, dr. Michał Sitek oraz Jędrzej Stasiowski przedstawili referat “An increase in the taste for education of vocational school graduates amid the Covid pandemic. Is there a social inequality dimension?” podczas międzynarodowej...

czytaj dalej

Udział w CSDI Workshop w Paryżu

4 kwietnia prof. Anna Kiersztyn i dr. Katarzyna Kopycka z zespołu CNB-Young przedstawiły referat „Measuring Employment Precarity in a Cross-National Framework: Achieving Comparability Using a Sequence-Based Approach” na konferencji „2022 International Workshop on Comparative Survey Design and Implementation Program” (CSDI Workshop) w Paryżu.

czytaj dalej