Wystąpienie na konferencji ISA

Dr. Katarzyna Kopycka z zespołu CNB-Young, dr. Michał Sitek oraz Jędrzej Stasiowski przedstawili referat “An increase in the taste for education of vocational school graduates amid the Covid pandemic. Is there a social inequality dimension?” podczas międzynarodowej...

czytaj dalej

Udział w CSDI Workshop w Paryżu

4 kwietnia prof. Anna Kiersztyn i dr. Katarzyna Kopycka z zespołu CNB-Young przedstawiły referat „Measuring Employment Precarity in a Cross-National Framework: Achieving Comparability Using a Sequence-Based Approach” na konferencji „2022 International Workshop on Comparative Survey Design and Implementation Program” (CSDI Workshop) w Paryżu.

czytaj dalej

Wystąpienie na konferencji „Metodologiczne Inspiracje 2021: Badania Ilościowe w Naukach Społecznych – Wyzwania i Problemy”

23 września br. w Jabłonnie, trzy osoby z naszego zespołu wzięły udział w konferencji “Metodologiczne Inspiracje 2021: Badania Ilościowe w Naukach Społecznych – Wyzwania i Problemy”, zorganizowanej przez Zespół Studiów nad Metodami i Technikami Badań Socjologicznych Instytutu Filozofii i Socjologii PAN oraz Komitet Socjologii PAN. Anna Kiersztyn, Katarzyna Kopycka i Stefan Bieńkowski przedstawili prezentację pod tytułem: “Jak mierzyć prekaryjne zatrudnienie  w perspektywie porównań  międzynarodowych?”. Prezentacja została dobrze przyjęta i była tematem owocnej dyskusji.

czytaj dalej

Pierwszy z cyklu międzynarodowych warsztatów internetowych z udziałem Rady Naukowej projektu CNB-Young i ciekawa dyskusja wokół kwestii pomiaru i harmonizacji prekaryjnego zatrudnieniac

W środę 23 czerwca miał miejsce pierwszy z cyklu warsztatów on-line zespołu badawczego CNB Young z Międzynarodową Radą Naukową projektu. W skład Rady Naukowej wchodzą badacze i badaczki z USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Polski. Są to przedstawicielki i...

czytaj dalej