W dniu 26 października rozstrzygnięty został konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie „Dynamika niepewności zatrudnienia młodych: uwarunkowania, trajektorie i skutki w perspektywie porównawczej”. Komisja stypendialna jednogłośnie podjęła decyzję o pozytywnej ocenie i przyznaniu stypendium dwóm kandydatom: mgr Remigiuszowi Żulickiemu oraz mgr Stefanowi Bieńkowskiemu.