Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie „Dynamika niepewności zatrudnienia młodych: uwarunkowania, trajektorie i skutki w perspektywie porównawczej”. Do głównych zadań badacza-stypendysty będzie należała porównawcza analiza prekaryzacji zatrudnienia młodych dorosłych z perspektywy karier życiowych. Zachęcamy do aplikowania, a także przekazywania informacji wszystkim potencjalnie zainteresowanym!