Katarzyna Kopycka zaprezentowała poster "A broken promise? Changing labor market returns to higher education in a massified and privatized system. Poland between 1992 and 2013 [Złamana obietnica? Zmieniający się rynek pracy powraca do szkolnictwa wyższego w zmasowanym...